Gastest, fugttest mm.

Vogne der indleveres til reparation, gastest, fugttest o. lign. skal være tømt, så der er fri adgang til alle skabe, magasiner samt til gaskassen.

Vi anbefaler at man minimum foretager gastest hvert 2. år.
Husk at det skal være en komplet gastest, ikke kun en trykprøvning!
Gastesten er en sikkerhedsundersøgelse af selve gasanlægget. Denne udførlig test laves efter Dansk Gasmateriel Prøvningsinstitut F-gasregulativ – testen udføres af vores autoriserede F-Gasinstallatør. 

Gastesten koster 750 kr. inkl. moms. + Evt. materialer.

Gasflaskeforsyningssystemet

Gasrummet kontrolleres for placering af gasflaske og ventilation. Funktionskontrollen af trykregulatoren eller den automatiske omskifter, hvis en sådan er monteret, tjekkes sammen med regulatorslangens tilstand, afgangstrykket og lukketrykket.

Rørinstallation og apparattilslutning

Ledningsføringer, rørledninger, afspærringsventiler og apparattilslutninger tjekkes, og der udføres en tæthedsprøve ved 150 m/bar.

Gasforbrugende apparater

Kogebord, køleskab, varmeovn, vandvarmer og evt. ekstraudstyr tjekkes for termosikring, flammestabilitet og forbrænding af co og co2. Derudover foretages en tilstandskontrol af de gasforbrugende apparaters betjeningsgreb, samt aftrækket fra køleskabet incl. en eventuel rensning (anbefales gjort hvert 2. år.)

Ventilation

Friskluftsåbningerne til alle apparater og almen ventilation i vognen efterses og kontrolleres.

Dokumentation

Der tjekkes for tilstedeværelsen af brugervejledninger og sikkerhedsinstrukser til alle gasapparater.

Konklusion

Testen afsluttes med forslag til eventuelle forbedringer.

Fugttest

Vogne der indleveres til reparation, gastest, fugttest o. lign. skal være tømt, så der er fri adgang til alle skabe, magasiner samt til gaskassen.

Campingvognen bliver her gennemgået for angreb af fugt, råd og svamp. Første del af testen er en visuel gennemgang af vognen ind- og udvendigt, hvor det kontrolleres om der er synlige tegn på vandindtrængen eller råd-/svampeangreb. Herefter gennemgåes vognen med fugtighedsmåler. Efter endt test udleveres et måleskema.

Fugttesten koster kr. 700,- inkl. moms

Andre tests

Vi foretager gerne en brugtvognstest / helhedsvurdering hvis du skal sælge din vogn. Således får du en fagmands vurdering af vognens aktuelle tilstand.